tocTable of Contents
clearHide
Łowicz | Związek Międzygminny Bzura
Wieści z Głowna i Strykowa 15/2021»Wieści z Głowna i Strykowa 15/2021
Wieści z Głowna i Strykowa 15/2021»Wieści z Głowna i Strykowa 15/2021

Budżet z nadwyżką 14,7 mln zł

fot. archiwum NŁ
23 marca walne zgromadzenie Związku Międzygminnego Bzura przyjęło budżet związku na ten rok. Obrady odbyły się zdalnie, a ich pierwszy termin został zmieniony, ponieważ kilku delegatów było chorych.
Frekwencja nie była duża, bo na początku obrad...