close
SCRIPTOO
AppNowy ŁowiczaninINSTALL
tocTable of Contents
clearHide
Gmina Zduny | Problemy z oczyszczalnią
Nowy Łowiczanin 28/2021»Nowy Łowiczanin 28/2021
Nowy Łowiczanin 28/2021»Nowy Łowiczanin 28/2021

Usunięcie awarii musiało kosztować

Wójt gminy Zduny Krzysztof Skowroński poinformował radnych na sesji 29 czerwca, że w drodze zapytania ofertowego wyłonioną została firma OxyBlower, która za 2.732 zł przeprowadzi okresowy przegląd dmuchaw powietrza w gminnej oczyszczalni ścieków w Strugienicach.
Ponieważ o oczyszczalnię: czy bilansuje się i czy...