tocTable of Contents
clearHide
Powiat ło wicki | Porównujemy Edukacyjne Wartości Dodane
Nowy Łowiczanin Nr 4/2020»Nowy Łowiczanin Nr 4/2020
Nowy Łowiczanin Nr 4/2020»Nowy Łowiczanin Nr 4/2020

Które szkoły najlepiej wykorzystują potencjał uczniów?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wykresy Ewaluacyjnej Wartości Dodanej (EWD) dla szkół ponadpodstawowych za okres 2017-2019. Jest to rodzaj badania, które z założenia ma odzwierciedlać to, jakie postępy robią uczniowie podczas nauki w danej szkole.
EWD jest obliczane na podstawie wyników...

  • Tomasz Matusiak
    AuthorTomasz Matusiak
    tomasz.matusiak@lowiczanin.info